Zienswijze op het Ontwerpbestemmingsplan van de Camping de Kruitmolen – juli 2020