Wie zijn wij?


Wij zijn een aantal bezorgde burgers uit de Zuidwestelijke Delta. We hebben een vereniging opgericht om ons te organiseren. Om een interregionaal platform te bouwen.

Het platform heeft een overkoepelende werkgroep met deelnemers uit de verschillende regio’s.

De Vereniging krijgt geen subsidie, onkosten worden gedekt uit lidmaatschaps- en donateursgelden. Bestuursfuncties en andere activiteiten worden onbezoldigd verricht.

Vereniging Bescherm de Delta

Oprichtings Bestuur

  • Edwin van Eck – plaatsvervangend Voorzitter
  • Louis Beeke – Penningmeester
  • Ronald Smit – Secretaris
  • Anne Polderman-Vaillant – Bestuurslid
  • Jan Kollaart – Bestuurslid

Postadres:
Hugo de Grootlaan 8
4334 AV Middelburg

Email: info@beschermdedelta.nl
Bankrekening nr: NL59INGB0009008027 (tijdelijk)
KvK nr: 74323520

Statuten
Privacy beleid