Tegen Uitbreiding Waterpark Veerse Meer

Wij als Vereniging Bescherm de Delta zijn tegen dit grootscheepse plan, omdat het vele nadelige gevolgen zal hebben:

Indien dit plan gerealiseerd wordt, zal dat in dit stukje Veerse Meer leiden tot:
– een toenamen van geluid- horizon- en lichtvervuiling
– vermindering van publieke bereikbaarheid
– nieuwe bebouwing
– verhoging van de totale verkeersdruk
– vermindering van leefbaarheid in dorpskernen en steden (te veel drukte)

Een dergelijk plan is gewoon te groot voor dit gebied, dat ga je niet oplossen met een verkeersplan of het aanpassen van wat randvoorwaarden in een burgerparticipatieproject. Het is tijd voor een pas op de plaats,  te stoppen met (uitbreiding van) toeristische ontwikkeling op de huidige manier, en te beginnen aan een weldoordacht plan voor de toekomst van het toerisme, waarbij bewoners, leefbaarheid en kwaliteit van de omgeving voorop staan.

Het ontwikkelen van een Veerse Meer Visie zou hierin een goede eerste stap kunnen zijn. Ontwikkeling van het Waterpark Veerse Meer zou stilgelegd moeten worden totdat die visie er is en ervan afhankelijk moeten zijn.

Een gedachte over “Tegen Uitbreiding Waterpark Veerse Meer

  1. Als er dan onverhoopt toch gebouwd gaat worden ‘dan
    moet de wal het schip maar keren’.
    Denk aan de zeespiegelstijging

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *