Petitie Bescherm de Zeeuwse Delta en Goeree-Overflakkee

Als eerste activiteit van onze nieuwe vereniging willen we de politiek een petitie aanbieden die aandringt op een Deltaplan 2.0: na de Kustvisie is er ook een Deltavisie nodig. Dit moet voorkomen dat onze delta volgebouwd gaat worden met prestigieuze bouwprojecten die de omgeving zwaar geweld aandoen.

Onderteken de petitie via deze link:

bescherm-de-zeeuwse-delta-en-goeree-overflakkee

De volledige tekst:

Wij

Inwoners van de provincie Zeeland en Goeree-Overflakkee, toeristen en overige belanghebbenden;

 

constateren

 • Dat het weidse landschap en de natuur van Zeeland en Goeree-Overflakkee steeds meer wordt vol gebouwd met recreatieparken en hotels.

 • Campings worden omgezet naar recreatieparken. Voor de kampeerder is geen plaats meer.

 • Door de Kustvisie vindt een verschuiving plaats van bebouwing van de kust naar de oevers van de binnenwateren.

 • Hierdoor gaan essentiële landschappelijke waarden verloren en

 • wordt de publieke ruimte steeds verder beperkt.

 

en verzoeken

Het College van Gedeputeerde Staten, Provinciale Staten en alle gemeenten, gezamenlijk te komen tot een visie voor de Zeeuwse Delta en Goeree-Overflakkee, met als uitgangspunten:

 • Geen uitbreiding recreatieparken;

 • Geen vervanging campings door recreatieparken;

 • Niet bouwen op zeeweringen en aan de oevers;

 • Geen licht- en geluidshinder bij Natura2000 gebieden;

 • Maximering van aantal bedden in de recreatiesector Zeeland en Goeree-Overflakkee;

 • Alle belanghebbenden vooraf informeren over eventuele plannen. Afwijzing van plannen moet dan nog mogelijk zijn.

42 gedachten over “Petitie Bescherm de Zeeuwse Delta en Goeree-Overflakkee

 1. Ik heb begrip voor het argument dat de economie voor een stuk op het toerisme rekent. Maar door de ongebreidelde expansie van de recreatiesector en de oeverbebouwing maakt men net dàt kapot wat mensen aantrekt in Zeeland: de natuur, de vergezichten, de rust, de stilte. Aan het einde van de rit zal Zeeland vol leegstaande recreatieparken staan en de toeristen blijven weg omdat ze hier niet meer aan hun trekken komen.
  Belg zijnde, hebben we al decenia geleden de eigen kust opgegeven. We komen er niet meer omdat ze ons pijn doet aan de ogen. Omwille van de rust zijn we verkast naar Zeeland. En nu zien we hier dezelfde stommiteiten gebeuren. Op deze manier wordt Zeeland net zo onleefbaar als Vlaanderen. “Vluchten kan niet meer”?

 2. Laat wat er is aan natuur bestaan. Geen verstoring door bebouwing etc. Wees trots op onze kust en onze delta!

 3. Behoud ons prachtige land! Wijdsheid en openheid zijn goud waard, een niet te berekenen economische factor.
  “Alles van waarde is weerloos” en behoeft bescherming.

 4. Absoluut stoppen met alle bouw- en wegwerkzaamheden. Geen recreatieparken! Geen verdere verstening! Ook van belang: Het enige openbaarvervoer Op de eilanden bestaat uit busvervoer. Dat moet zo snel mogelijk electrisch worden. Nu nog dieselvervuiling! Plasticverbod in strandtenten. Balonnenverbod! Geen open vuur bij duingebied!

 5. * onder andere de Vereniging van Natuurmonumenten werkt in nauw overleg vaak samen met (reeds bestaande) campings. Dit zijn kleinschalige vakantieplekken en deze vorm van toerisme kan heel goed samengaan met bescherming van de natuur. Sterker nog: middels openstellen van natuurgebieden, het bieden van excursies, e.d. vergroot je bij het publiek de kennis en ook de waardering voor onze natuur. Maar het moet wél op deze schaal gehandhaafd blijven. Grote recreatieparken maken het juist onmogelijk een ieder er van te doordringen hóe belangrijk het behoud van natuurgebieden is.
  * met het beperken van lichtoverlast (strooilicht) behoud je rust in de bestaande natuurgebieden. Ik heb laatst op een donkerwandeling-excursie op Goeree gemerkt hóe fascinerend het kan zijn bij nacht (onder begeleiding van een hier bekende natuurgids) door een natuurgebied te zwerven: óók weer een toeristisch attractief en door deelnemers/ bezoekers zéér gewaardeerde activiteit.
  * Natuurmonumenten is er o.a. zeer op gericht het publiek te betrekken, derhalve ook van te voren goed voor- en in te lichten, omtrent veranderingen en verbeteringen in de ontwikkeling van door haar beheerde natuurgebieden. Andere natuurorganisaties doen dit overigens ook. er wordt in die zin steeds meer en beter aan/ in deze promotie gewerkt.

  p.s. ik ben lid en al jaren vrijwilliger bij de Vereniging voor Natuurmonumenten

 6. Niet nog meer recreatieparken in beschermd gebied!! Bewaar mooie stukken Zeeland voor onze kinderen en kleinkinderen. Wat vernietigd is komt nooit meer terug!!!

 7. Mijn hele leven ben ik getuige van ecologische en landschappelijke afbraak.
  Ook in Friesland waar ik nu woon. Projectontwikkelaars kapen de mooiste stukken ( o.a.IJsselmeer en haar kusten) en vullen hun zakken met het snelle geld.Ik ben het zat dat dit gebeurd, waar ook ter wereld. Als wereldburger teken ik dus ernstig bezwaar aan.

 8. Afval scheiden, schone energie, allerhande maatregelen voor een beter milieu en aan de andere kant natuur afbreken. Ik snap de logica niet….

 9. Laat de weidsheid juist bestaan zodat natuur en recreatie prettig samen blijven gaan. Verknallen kan maar 1 keer.

 10. Als geboren Zeeuws-Vlaamse keer ik graag terug in dit unieke deel van ons land. Wees zuinig op de schaarse ongerepte natuur, stop de vermarkting van Zeeland.

 11. Was voor het eerst na jaren in West Zeeuws Vlaanderen en schrok van de hoogbouw aan de kust o.a. in Breskens en Cadzand !

 12. Klimaatverandering? Code rood! Begin met natuur uitbreiding en de open ruimte eens met rúst te laten. AUB. Stop de roofbouw (sorry). Bebouwing/recreatie betekent nóg meer opwarming. Betekent ook het verdwijnen van schaarse rust vogel, natuur en habitatgebied. De gegevensindicatie belangrijk voor ook mens zijn toekomst!

 13. Ik ben natuurlijk mede-schuldig omdat ook ik graag de rust opzoek van onze mooie kust. Maar laten we onze kusten niet zo verzieken als de Belgen en Spanjaarden hebben gedaan. Het is om te huilen als je overal bebouwing ziet. Erg onaantrekkelijk en daarom kom ik er ook niet (meer) graag. Stop het alsmaar uitbreiden van alles wat mensen maken! Nederland wordt compleet onleefbaar met al die huizen, bedrijven, vakantiehuizen en wegen!

 14. Laat de kust open. Geen bebouwing, geen overbodig licht. Open en ruim en vooral goede regelgeving door gezamenlijke overheid. Zuidhollandse eilanden en Zeeland zijn te mooi.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *