Persbericht lancering actie Bescherm de Zeeuwse Delta

6 september 2018: Lancering van actie Bescherm de Zeeuwse Delta

Een groep inwoners en maatschappelijke organisaties in Zeeland en op Goeree-Overflakkee maken zich grote zorgen over het landschap en de natuur van de Delta, omdat deze bedreigd worden door de vele plannen om recreatieparken te bouwen. De openbare ruimte en de vrije recreatie worden bedreigd.

Eerder waren deze inwoners en maatschappelijke organisaties, ook betrokken bij acties tegen het volbouwen van de Zeeuwse en Zuid-Hollandse kust met duizenden recreatiewonin- gen (o.a. de Zeeuwse Lagune, uitbreidingen van Roompot en Brouwerseiland). Dit gevaar lijkt met de komst van de Zeeuwse Kustvisie deels te zijn bezworen. Veel schade aan de natuur en het landschap is echter al aangericht en wij willen voorkomen dat ook het Delta-gebied nu wordt opgeofferd. De Kustvisie maakt nieuwe recreatieprojecten in het kustgebied onmogelijk, maar hierdoor richten projectontwikkelaars en exploitanten hun aandacht nu op de Delta. In hoog tempo worden plannen voor recreatieparken rond de Wester/Oosterschelde, het Veerse Meer en de Grevelingen ontwikkeld. Daarvoor worden o.a. campings opgekocht en moeten kampeer- en caravanplaatsen verdwijnen. Op deze terreinen, maar ook op nieuwe terreinen, worden recreatieparken gebouwd voor het hogere marktsegment (villa’s van € 250.000,= tot € 1.500.000,=). De laatste 5 jaar zijn er in Zeeland en op Goeree-Overflakkee vooral dure recreatiewoningen gebouwd, die vaak als belegging zijn gekocht en zelden voor eigen gebruik. Natuur en landschap worden opgeofferd voor het rendement van kapitaalkrachtige investeerders!

Wij vinden dat er een einde moet komen aan de explosieve groei van recreatieparken in Zeeland, die nu ook de Zeeuwse Delta bedreigt en blijvend invloed heeft op het landschap en de natuur. De acties zijn gericht op de volgende uitgangspunten:

Geen uitbreiding van het aantal en de huidige recreatieparken;
Geen vervanging van campings door recreatieparken;
Niet bouwen op zeeweringen en aan de delta-oevers;
Geen licht- en geluidshinder bij Natura2000 gebieden in de Delta;
Maximering van aantal bedden in de recreatiesector in Zeeland en Goeree-Overflakkee;

Alle belanghebbenden vooraf informeren over eventuele plannen en inspraak geven in de besluitvorming over nieuwe plannen.

Vanuit Bescherm de Zeeuwse Delta gaan wij met het Deltaplan 2.0 hiertegen actie voeren. Wij starten met een internetpetitie, waarin wij bij bestuurders en politici aandringen op een behoudend beleid en te stoppen met de verstening van het Zeeuwse landschap. De petitie staat op:

https://petities.nl/petitions/bescherm-de-zeeuwse-delta-en-goeree-overflakkee

Op onze website http://beschermdedelta.nl kan men meer informatie over deze actie vinden.

2 gedachten over “Persbericht lancering actie Bescherm de Zeeuwse Delta

  1. Kennen jullie ook de nieuwbouw plannen van het Marie Tak van Poortvlietmuseum in Domburg?
    Dit is gepland in het Nehalenniagebied tpv. de huidige midgetgolfbaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *