Participatie Waterpark Veerse Meer

Een Schertsvertoning van Bedrijf en Overheid

Het verslag “Advies Participatie Traject Veerse Meer Landschappelijke Inpassing en Natuur” doet meteen denken aan Oost-Duitsland en het “reeel bestaande socialisme”. Het leek verdwenen met de val van de muur in 1989, maar nee! In Zeeland is het nog steeds springlevend, in de vorm van “het reeel bestaande liberalisme”.

Neem het er gewoon maar bij als je wilt:
Advies Landschappelijke Inpassing

Bouw Zeeland Prachtig Vol!

Bedrijfsleven en Overheid gaan hier hand in hand in een prachtig project dat ons een glorieuze toekomst gaat bieden, enthousiast gesteund door de experts uit het maatschappelijk veld.

In een pdf van 65 pagina’s is er ruimte voor 1 (een enkele) pagina van de bewonersparticipatie. Van de eigenlijke bewonersparticipatie en de geuite bezwaren is helemaal niets terug te vinden. Enkel de reactie op de presentatie van het plan op de “Verdiepende Commissievergadering”, wat ook een propagandameeting was van de Archtect en de Opdrachtgever, geflankeerd door Overheidsdienaars.
Deze reacties worden eerst nog even gekleineerd:

Een aantal deelnemers ziet voor zichzelf nog wel een dilemma als het gaat om de omvang van het park. Enkele vragen die nog gesteld worden c.q. opmerkingen die worden gemaakt :

“Voor zichzelf” en ja, een paar opmerkingen en vragen.
Op deze bijeenkomst waren er ook een groot aantal kritische vragen van een D66 raadslid uit Middelburg, maar hiervan is niets terug te vinden in het verslag.

In het verslag worden wel alle vragen ook meteen beantwoord door ontwikkelaar Driestar, en daarmee lijkt de zaak afgedaan.

Ook het meest lelijke blijft gewoon staan

Een glorieuze toekomst

De andere 64 pagina’s zijn vooral gevuld met kleurige presentaties van de landsschapsarchitekt.

Het enige wat daar ontbreekt zijn zijn enkele boerinnen die met een gelukzalige glimlach naar de hemel kijken, omgeven door wat dartelende kinderen en vlindertjes. Wat dat betreft hadden ze het in Oost-Duitsland toch beter voor elkaar…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *