Onderteken de petitie tot behoud van de Veerhoeve

Camping de Veerhoeve, aan het Veerse meer nabij Wolphaartsdijk, wordt met sluiting bedreigd. De nieuwe eigenaar wil op de locatie van de camping een bungalowpark creëren, hiervoor moet de camping wijken. Alle jaar- en seizoenplaatshouders zijn hier de dupe van.

Hier dreigt weer een camping te veranderen in een bungalowpark…

Onderteken de petitie!

https://geensluitingdeveerhoeve.petities.nl

Red het NTKC natuurkampeerterrein ‘het Essenbos’ in Ouddorp

Op Goeree worden de laatste stukje natuur ernstig bedreigd. Het hele eiland dreigt te verstenen. Er is op dit moment nog een natuurkampeerterrein, maar voor hoe lang nog? Leden van de NTKC, de vereniging NLGO, en de werkgroep OuddorpKustRuimteRust (OKRR) strijden voor het behoud van dit unieke plekje op Goeree. Steun de petitie!

“Natuurkampeerterrein ‘het Essenbos’ is het laatste rustige unieke natuurkampeerterrein voor eenvoudig kamperen met respect voor de natuur in Ouddorp. Laat dit prachtige terrein in de kop van Goeree met natuur en cultuur historische waarde niet in commerciële handen vallen!”

Lees de volledige tekst van de petitie en onderteken op:
https://redhetessenbos.petities.nl

Persbericht lancering actie Bescherm de Zeeuwse Delta

6 september 2018: Lancering van actie Bescherm de Zeeuwse Delta

Een groep inwoners en maatschappelijke organisaties in Zeeland en op Goeree-Overflakkee maken zich grote zorgen over het landschap en de natuur van de Delta, omdat deze bedreigd worden door de vele plannen om recreatieparken te bouwen. De openbare ruimte en de vrije recreatie worden bedreigd.

Eerder waren deze inwoners en maatschappelijke organisaties, ook betrokken bij acties tegen het volbouwen van de Zeeuwse en Zuid-Hollandse kust met duizenden recreatiewonin- gen (o.a. de Zeeuwse Lagune, uitbreidingen van Roompot en Brouwerseiland). Dit gevaar lijkt met de komst van de Zeeuwse Kustvisie deels te zijn bezworen. Veel schade aan de natuur en het landschap is echter al aangericht en wij willen voorkomen dat ook het Delta-gebied nu wordt opgeofferd. De Kustvisie maakt nieuwe recreatieprojecten in het kustgebied onmogelijk, maar hierdoor richten projectontwikkelaars en exploitanten hun aandacht nu op de Delta. In hoog tempo worden plannen voor recreatieparken rond de Wester/Oosterschelde, het Veerse Meer en de Grevelingen ontwikkeld. Daarvoor worden o.a. campings opgekocht en moeten kampeer- en caravanplaatsen verdwijnen. Op deze terreinen, maar ook op nieuwe terreinen, worden recreatieparken gebouwd voor het hogere marktsegment (villa’s van € 250.000,= tot € 1.500.000,=). De laatste 5 jaar zijn er in Zeeland en op Goeree-Overflakkee vooral dure recreatiewoningen gebouwd, die vaak als belegging zijn gekocht en zelden voor eigen gebruik. Natuur en landschap worden opgeofferd voor het rendement van kapitaalkrachtige investeerders!

Wij vinden dat er een einde moet komen aan de explosieve groei van recreatieparken in Zeeland, die nu ook de Zeeuwse Delta bedreigt en blijvend invloed heeft op het landschap en de natuur. De acties zijn gericht op de volgende uitgangspunten:

Geen uitbreiding van het aantal en de huidige recreatieparken;
Geen vervanging van campings door recreatieparken;
Niet bouwen op zeeweringen en aan de delta-oevers;
Geen licht- en geluidshinder bij Natura2000 gebieden in de Delta;
Maximering van aantal bedden in de recreatiesector in Zeeland en Goeree-Overflakkee;

Alle belanghebbenden vooraf informeren over eventuele plannen en inspraak geven in de besluitvorming over nieuwe plannen.

Vanuit Bescherm de Zeeuwse Delta gaan wij met het Deltaplan 2.0 hiertegen actie voeren. Wij starten met een internetpetitie, waarin wij bij bestuurders en politici aandringen op een behoudend beleid en te stoppen met de verstening van het Zeeuwse landschap. De petitie staat op:

https://petities.nl/petitions/bescherm-de-zeeuwse-delta-en-goeree-overflakkee

Op onze website http://beschermdedelta.nl kan men meer informatie over deze actie vinden.

Oprichting Vereniging

We zijn een vereniging, omdat we een verzameling van individuen willen zijn met een gemeenschappelijk doel: onze kust en delta beschermen en mooi houden. Maar we willen nadrukkelijk wel steun van organisaties, en natuurlijk ook de politiek, want zij zijn het uiteindelijk die de beslissingen maken. Maar dat moeten dan wel de goede zijn! En helaas zijn de partijen die de lakens uitdelen in provincie en gemeentes meer geneigd naar projectontwikkelaars te luisteren dan naar burgers die hun mooie omgeving mooi willen houden! Wil je lid worden, stuur dan een mailtje naar info@beschermdezeeuwsedelta.nl. Lid worden is gratis!

Petitie Bescherm de Zeeuwse Delta en Goeree-Overflakkee

Als eerste activiteit van onze nieuwe vereniging willen we de politiek een petitie aanbieden die aandringt op een Deltaplan 2.0: na de Kustvisie is er ook een Deltavisie nodig. Dit moet voorkomen dat onze delta volgebouwd gaat worden met prestigieuze bouwprojecten die de omgeving zwaar geweld aandoen.

Onderteken de petitie via deze link:

bescherm-de-zeeuwse-delta-en-goeree-overflakkee

De volledige tekst:

Wij

Inwoners van de provincie Zeeland en Goeree-Overflakkee, toeristen en overige belanghebbenden;

 

constateren

 • Dat het weidse landschap en de natuur van Zeeland en Goeree-Overflakkee steeds meer wordt vol gebouwd met recreatieparken en hotels.

 • Campings worden omgezet naar recreatieparken. Voor de kampeerder is geen plaats meer.

 • Door de Kustvisie vindt een verschuiving plaats van bebouwing van de kust naar de oevers van de binnenwateren.

 • Hierdoor gaan essentiële landschappelijke waarden verloren en

 • wordt de publieke ruimte steeds verder beperkt.

 

en verzoeken

Het College van Gedeputeerde Staten, Provinciale Staten en alle gemeenten, gezamenlijk te komen tot een visie voor de Zeeuwse Delta en Goeree-Overflakkee, met als uitgangspunten:

 • Geen uitbreiding recreatieparken;

 • Geen vervanging campings door recreatieparken;

 • Niet bouwen op zeeweringen en aan de oevers;

 • Geen licht- en geluidshinder bij Natura2000 gebieden;

 • Maximering van aantal bedden in de recreatiesector Zeeland en Goeree-Overflakkee;

 • Alle belanghebbenden vooraf informeren over eventuele plannen. Afwijzing van plannen moet dan nog mogelijk zijn.