Brouwerseiland NEE

Brouwerseiland is voorlopig van de baan:

De Raad van State vernietigt het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning en de natuurvergunning voor de dertien kunstmatige eilanden van in totaal 55 hectare in de Grevelingen waarop ruim 300 vakantievilla’s hadden moeten komen. Tegen de uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.

Dit betekent niet dat het plan helemaal van tafel is. De onderzoeken die onvolledig waren, kunnen opnieuw worden gedaan (natuurlijk weer met uitkomst dat er van aantasting van flora en fauna en surfgebieden geen sprake is) en de bestemmingsplannen kunnen dan weer opnieuw ingediend worden.

Maar dit is wel een duidelijk signaal aan de politiek dat ze zich moeten bezinnen. Langzaam maar zeker keert het tij tegen dit soort plannen. Steeds meer mensen zijn van mening dat het genoeg is, en dat we de natuur die er nu nog is moeten behouden.

Hopelijk dringt deze keer het gezond verstand ook door in de politiek.

Gebiedsvisie Veerse Meer?

In afwachting van een gebiedsvisie op de Deltawateren zijn de gemeenten alvast bezig “pijplijnprojecten” te benoemen, die niet onder deze visie zullen vallen.

Na de gemeente Goes, die aangaf niet te willen wachten met haar projecten bij Wolphaertsdijk, is het nu Middelburg die een duit in het zakje doet:

Op de site van de gemeente Middelburg is het volgende te lezen:

“De gemeenten aan het Veerse Meer, Waterschap Scheldestromen, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Zeeuwse Milieufederatie, Recron, Toeristisch Ondernemend Zeeland, ZLTO, HISWA en de provincie hebben afgesproken dat er een gebiedsvisie opgesteld gaat worden.”

En even later:

” In het kader van de gebiedsvisie Veerse Meer is het de bedoeling om de doorontwikkeling van Waterpark Veerse Meer c.a. als “pijplijn”-project aan te merken, zodat dit niet hoeft te wachten op de afronding van de gebiedsvisie. ”

Nog vóór er wordt gesproken over een Deltavisie, worden de bouwprojecten er al van uitgesloten middels de “pijplijn” constructie, net zoals bij de Zeeuwse Kustvisie is gebeurt.

Wij zijn van mening: er moet onmiddellijk een plan- en bouwstop komen zolang er nog geen Deltavisie is. Anders heeft zo’n visie geen enkele zin en wordt er gewoon doorgebouwd.

‘Parel van Zeeland’ wordt volgebouwd

Volgens een bericht in de Volkskrant is het grondgebruik voor verblijfsrecreatie in Zeeland de laatste 10 jaar met 24% gestegen. Maar volgens de politiek kan er nog wel wat bij. “Stilstand is achteruitgang”, is de originele leuze waarmee Harry van der Maas (SGP) het volbouwen ondersteunt. Projectontwikkelaars zien ook gouden bergen van overtollig geld dat door een lage rentestand gestaag richting hun projecten in de Delta vloeit.

Concrete plannen voor 600 recreatiewoningen erbij aan het Veerse Meer, deels al in otwikkeling. Grootschalige projecten zoals “Harbor Village het zilveren Schor”, rendabele beleggingsobjecten met inpandig boothuis. Vanaf slechts 8 ton.
Of schattige ecolodges waarmee de Delta duurzaam en kleinschalig volgebouwd kan worden.

Zodat de toeristen kunnen genieten van de wijdsheid van het Zeeuwse land.

Wij denken dat de toeristen steeds meer met de neus richting volle zee, en met oogkleppen op zullen moeten genieten van deze wijdsheid, want als ze omkijken zullen ze heel veel boothuizen, ecolodges, vakantieparken, en chalets om zich heen zien.

Zie ook:
https://www.volkskrant.nl/a-bdbc893aEn dat alles om

Veere bouwt gewoon door

De gemeente Veere heeft besloten haar laatste stukje open strand tussen Domburg en Westkapelle te verkopen aan de hoogste bieder.

Het stukje strand aan de Baaiweg, net voor de dijk van Westkapelle begint, is nu nog het laatste toevluchtsoort voor strandvogels en rustzoekers, maar Veere heeft het open gesteld voor “een speciaal project” waarbij er op het strand mag worden gebouwd en strandhuisjes mogen worden geplaatst.

Om het laatste stukje strand vol te bouwen heeft Veere zich een uitzonderingspositie toegekend op de Kustvisie, dat verder volbouwen van de kust zou moeten voorkomen.

Volgens Veere is dit de laatste plaats waar gebouwd wordt. Ook zonder Kustvisie zou dit zo zijn, alles vanaf Dishoek tot de natuurstranden van Oost-Kapelle is dan immers volgebouwd met strandpaviljoens, slaaphuisjes en dagcabines.

Plan Perkpolder

Projectontwikkelaar kan aan de slag.

Het volgende recreatieproject voor “het hogere segment” kan van start! Golfbaan met uitzicht op de Westerschelde (en zijn containerschepen en tankers)

Ontwikkelaar Hulst aan Zee en grondeigenaar Perkpolder Beheer – dat in handen is van de gemeente Hulst – hebben een ‘koop-ontwikkelovereenkomst’ getekend. Daarin staat dat Perkpolder Beheer de grond verkoopt aan ontwikkelaar Hulst aan Zee, zodat die het project kan uitvoeren.

Een plan van de gemeente Hulst voor de ontwikkeling van de oude veerpont haven:

– golfbaan
– 450 recreatiewoningen
– jachthaven
– restaurant

Eerst dacht men de financiering te doen met 5 miljoen kuub “grond van industrieklasse”, vervuilde grond dus, waar voor betaald wordt om die te mogen storten. Dat zou geweldig zijn om een golfbaan op aan te leggen.

Nu dat van de baan is omdat dat wettelijk te veel vervuiling zou veroorzaken, gooit de gemeente Hulst haar Delta te grabbel voor de hoogste bieder. Althans, als projectontwikkelaar Hulst aan Zee niet op wil schieten wordt het plan “vermarkt”. Volgens de gemeenteraad zijn er “meer partijen dan Hulst aan Zee”.
De gemeente stuurt aan op een begin van ontwikkeling per 1 jan 2020 in plaats van de nu geplande 1 jan. 2021.

De gemeenteraad is verder akkoord gegaan met een verlenging van de garantstelling van 24 miljoen euro tot 2029 aan de eigenaar van de grond, Perkpolder Beheer. “Niet akkoord gaan is geen optie, want dan moeten we meteen 6 miljoen ophoesten”.

Het is de vraag of de gemeente uiteindelijk niet voor de volle 24 miljoen de boot in gaat. Maar als het plan slaagt kunnen gegadigden voor een recreatiewoning vanuit hun tuintje aan de Westerschelde de olietankers en containerschepen op weg naar de Antwerpse haven van dichtbij voorbij zien komen. Een unieke recreatieve ervaring!

Campings worden Bungalowparken

De afwezige overheid en een verdwijnend rechtsgevoel

Vanaf deze zomer is er veel te doen geweest over campings die in Zeeland omgebouwd gaan worden tot bungalowparken. Vaste gasten die met een stacaravan al jaren, dikwijls al decennialang een plaats huren, wordt onverbiddelijk de huur opgezegd. De enige genoegdoening die ze krijgen, is dat hun hebben en houwen gratis wordt weggesleept naar de poort.

Natuurlijk, mensen hebben zelf het contract getekend, elk jaar weer, en weten dat het ook elk moment op kan houden. Maar ja, niemand verwacht dat. En hoe langer het duurt, hoe minder je het verwacht. Daarbij gaat het niet enkel om een stukje grond dat gehuurd wordt. Men heeft vaak tienduizenden euro’s geïnvesteerd in caravans en opstallen, de kinderen zijn ermee opgegroeid, en het is een deel van het leven van de mensen geworden. Dit zomaar van mensen afnemen geeft een terecht gevoel van schrijnende onrechtvaardigheid.

Hier gaat de overheid echt de fout in! De betrokken gemeentes (Goes en Schouwen) verbergen zich hier achter het recht op ondernemerschap en het bestemmingspan. “Wij kunnen hier niets aan doen, alles gaat volgens de regels”, werd er al snel gezegd. Er wordt geen enkele actie ondernomen om de getroffen mensen ook maar iets tegemoet te komen.

Een betrouwbare overheid heeft er echter voor te zorgen dat het rechtsgevoel van mensen beantwoord wordt, en dat wordt hier zwaar geschonden.

De economische omstandigheden maken het interessant om te investeren in dure accommodaties. Deze komen niet primair ten goede aan de lokale economie of de bewoners van Zeeland, maar aan projectontwikkelaars, investeerders en particuliere en zakelijke beleggers. Zodra het getij wijzigt, zal Zeeland met de brokken achterblijven: leegstand, verloedering, werkloosheid en kapitaalvlucht.

De overheid heeft de verplichting te zorgen voor haar burgers en hen te voorzien van een mate van rechtszekerheid zoals zij die ook redelijkerwijs mogen verwachten.
We zien in dit geval echter overheden die zich in de luren laten leggen door gewiekste projectontwikkelaars met mooie verhalen over nieuwe natuur en werkgelegenheid, kwaliteitsimpulsen en meer van dat mooie gelul.

Het is hoog tijd dat hier paal en perk aan wordt gesteld, hoog tijd voor een Deltaplan 2.0!

Balans is zoek

NVM: Te veel dure recreatiewoningen in Zeeland, balans is zoek

Ook de vereniging van makelaars en taxateurs constateert dat in Zeeland heel hard gebouwd wordt voor de rijken en dat de gewone mens de provincie gaat mijden omdat Zeeland te duur wordt….

https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/108292/NVM-Te-veel-dure-recreatiewoningen-in-Zeeland-balans-is-zoek

Demonstratie in Middelburg

ACTIE BESCHERM DE ZEEUWSE DELTA 21 SEPTEMBER 2018 BIJ PROVINCIEHUIS om 8.30 op ABDIJPLEIN in MIDDELBURG
(20 september in Zierikzee gaat dus NIET door)

In overleg is besloten om de acties te concentreren op 21 september a.s. om de provinciale bestuurders te tonen dat veel inwoners en bezoekers van Zeeland NEE zeggen tegen de toenemende recreatieverloedering van het landschap en de natuur in de Zeeuwse Delta en op Goeree-Overflakkee. Steeds meer campings moeten plaatsmaken voor recreatieparken met villa’s.

De actie vindt 21 september om 8.30 uur plaats bij het Provinciehuis Zeeland in Middelburg en is gericht tegen de plannen om meerdere campings in Zeeland te ontmantelen om zo bouwgrond te verkrijgen voor nieuwe recreatieparken. Vaste staanplaatshouders moeten binnen 1 jaar vertrekken. Dit gebeurt op meerdere plekken: o.a. de Veerhoeve in Wolphaartsdijk, Waterpark Veerse Meer in Arnemuiden en Duinrand in Burgh-Haamstede. Na soms 30 jaar op een vaste stek te hebben gestaan, worden vaste gasten van Zeeland gedwongen om te vertrekken.

Ontwikkelingen die duidelijk maken dat Zeeland steeds meer wordt opgeofferd aan projectontwikkelaars en recreatiespeculanten. Daarmee verwordt de provincie tot één groot recreatiepark, waarbij na de kust nu ook het binnenland rond de Zeeuwse Delta gevaar loopt!

Iedereen is van harte welkom bij de actie

Mensen van de Veerhoeve moeten ophoepelen van nieuwe eigenaar en Recron.

Gisteren was er een bijeenkomst op de camping, geleid door de nieuwe eigenaar, die een man van de Recron voor hem het woord liet doen.
Dat komt er op neer: jullie hebben hier zelf voor getekend, alles gaat volgens de wet, en wij betalen het wegslepen van je spullen tot de uitgang. That’s it!

Nu lezen we, dat de gemeente Goes tegen de campinggasten heeft gezegd, als jullie het er niet mee eens zijn, moet je maar bij de geschillencommissie van de Recron in beroep gaan….

Waaat???? RECRON is dé brancheorganisatie voor de recreatieondernemers in Nederland en behartigt de belangen van de aangesloten recreatieondernemers in de sector op regionaal, landelijk en Europees niveau.
Niet echt onafhankelijk zou je denken.

“Wethouder Loes Meeuwisse liet weten dat de eigenaar juridisch gezien zijn plannen kan uitvoeren. Ze verwees de verontruste campinggasten naar de geschillencommissie van de Recron, de vereniging van recreatieondernemers.”

De heersende politiek kiest dus de kant van de grote ondernemers tegen de eigen bevolking en de toeristen met kleine beurs die hier al tientallen jaren komen. Er moet een “kwaliteitsimpuls” komen, die er op neerkomt dat de mensen met een kleine beurs worden weggejaagd uit Zeeland om plaats te maken voor een recreatiepark voor de welgestelden.

Dit is te lezen op:
https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/106842/Campinggasten-protesteren-Afblijven-van-De-Veerhoeve