Meedenken? Zelf denken!

Zo, aanstaande 18 september kunnen de burgers weer meedenken over Waterpark Veerse Meer.

U krijgt daar te horen waarover u kunt meedenken, en wat al vast staat. En over wat u kunt meepraten, en over wat niet.

Wij van onze kant willen de gemeente iets melden:

Wij willen jullie plannen niet!
Wij willen jullie 900 recreatiewoningen niet!
Wij willen niet participeren in deze plannen!

STOP HET VOLBOUWEN VAN DE DELTA

Onderteken de petitie tegen Waterpark Veerse Meer

Zeg NEE tegen een project voor 6000 verblijfsplaatsen aan de randen van het Natura 2000 gebied.

https://www.petitiestarter.nl/petitions/125-hectaren-natuuromgeving-aan-het-veerse-meer-voorgoed-opgeofferd-voor-massarecreatie

Hedenavond, 12 juni, gaat een participatietraject van start om de bevolking in te lichten over de verregaande gevolgen die dit project voor de leefomgeving zal hebben, vooral voor enkele nabijgelegen dorpen.

De intentie is om voor dit project de landingsbaan van het vliegveld Zeeland te verleggen, waardoor het vliegverkeer niet over het vakantiepark zal gaan maar over de dorpen.

Tevens zal de verkeersdruk toenemen en zijn er nog tal van andere gevolgen. Meer volgt…

Deze petitie was niet door onze vereniging gestart, en is inmiddels afgelopen. 13.000 mensen hebben ondertekend…

Pijplijnproject voorlopig van de baan

Bij de commissievergadering van de gemeente Goes probeerde wethouder Loes Meeuwisse (ook Voorzitter Stichting Goes Marketing en lid Economic Board Zeeland) op slinkse wijze twee pijplijnprojecten in de ontwikkeling van de Veerse meer Visie te schuiven.

Ter goedkeuring lag een “recreatievisie” op tafel, ter elfder ure nog snel omgedoopt tot “recreatieschets”. Dit kon niet verhinderen dat de commissieleden zich sterk afvroegen waarom een “schets” nu zulke gedetailleerde plannen zou moeten bevatten, waar de ecolodges al ingetekend stonden op het water van het Natura2000 gebied.

Wij hebben ook ingesproken bij deze vergadering, en daarbij hebben wij de vraag gesteld of dit nu een “visie, een plan, of een rookgordijn” was?
Na veel soebatten en een anderhalf uur uitkopende vergadering moest de wethouder toch toegeven dat het doel was dit plan als voldongen feit op te voeren in het overleg naar een Veerse Meer Visie.

“Pijplijnproject, ik zou het zo niet noemen, maar….” , daarbij ook nog benadrukkend dat ook de gemeente Middelburg al een project “mee wil nemen naar” het nog niet echt begonnen overlegtraject Veerse Meer Visie.

Wij zouden het wel zo noemen mevrouw!
PIJPLIJNPROJECTEN NEE!
EERST DEMOCRATISCH OVERLEGGEN, DAN PAS BOUWEN -WAAR HET NOG MAG- !

Brouwerseiland NEE

Brouwerseiland is voorlopig van de baan:

De Raad van State vernietigt het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning en de natuurvergunning voor de dertien kunstmatige eilanden van in totaal 55 hectare in de Grevelingen waarop ruim 300 vakantievilla’s hadden moeten komen. Tegen de uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.

Dit betekent niet dat het plan helemaal van tafel is. De onderzoeken die onvolledig waren, kunnen opnieuw worden gedaan (natuurlijk weer met uitkomst dat er van aantasting van flora en fauna en surfgebieden geen sprake is) en de bestemmingsplannen kunnen dan weer opnieuw ingediend worden.

Maar dit is wel een duidelijk signaal aan de politiek dat ze zich moeten bezinnen. Langzaam maar zeker keert het tij tegen dit soort plannen. Steeds meer mensen zijn van mening dat het genoeg is, en dat we de natuur die er nu nog is moeten behouden.

Hopelijk dringt deze keer het gezond verstand ook door in de politiek.

Gebiedsvisie Veerse Meer?

In afwachting van een gebiedsvisie op de Deltawateren zijn de gemeenten alvast bezig “pijplijnprojecten” te benoemen, die niet onder deze visie zullen vallen.

Na de gemeente Goes, die aangaf niet te willen wachten met haar projecten bij Wolphaertsdijk, is het nu Middelburg die een duit in het zakje doet:

Op de site van de gemeente Middelburg is het volgende te lezen:

“De gemeenten aan het Veerse Meer, Waterschap Scheldestromen, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Zeeuwse Milieufederatie, Recron, Toeristisch Ondernemend Zeeland, ZLTO, HISWA en de provincie hebben afgesproken dat er een gebiedsvisie opgesteld gaat worden.”

En even later:

” In het kader van de gebiedsvisie Veerse Meer is het de bedoeling om de doorontwikkeling van Waterpark Veerse Meer c.a. als “pijplijn”-project aan te merken, zodat dit niet hoeft te wachten op de afronding van de gebiedsvisie. ”

Nog vóór er wordt gesproken over een Deltavisie, worden de bouwprojecten er al van uitgesloten middels de “pijplijn” constructie, net zoals bij de Zeeuwse Kustvisie is gebeurt.

Wij zijn van mening: er moet onmiddellijk een plan- en bouwstop komen zolang er nog geen Deltavisie is. Anders heeft zo’n visie geen enkele zin en wordt er gewoon doorgebouwd.

‘Parel van Zeeland’ wordt volgebouwd

Volgens een bericht in de Volkskrant is het grondgebruik voor verblijfsrecreatie in Zeeland de laatste 10 jaar met 24% gestegen. Maar volgens de politiek kan er nog wel wat bij. “Stilstand is achteruitgang”, is de originele leuze waarmee Harry van der Maas (SGP) het volbouwen ondersteunt. Projectontwikkelaars zien ook gouden bergen van overtollig geld dat door een lage rentestand gestaag richting hun projecten in de Delta vloeit.

Concrete plannen voor 600 recreatiewoningen erbij aan het Veerse Meer, deels al in otwikkeling. Grootschalige projecten zoals “Harbor Village het zilveren Schor”, rendabele beleggingsobjecten met inpandig boothuis. Vanaf slechts 8 ton.
Of schattige ecolodges waarmee de Delta duurzaam en kleinschalig volgebouwd kan worden.

Zodat de toeristen kunnen genieten van de wijdsheid van het Zeeuwse land.

Wij denken dat de toeristen steeds meer met de neus richting volle zee, en met oogkleppen op zullen moeten genieten van deze wijdsheid, want als ze omkijken zullen ze heel veel boothuizen, ecolodges, vakantieparken, en chalets om zich heen zien.

Zie ook:
https://www.volkskrant.nl/a-bdbc893aEn dat alles om

Veere bouwt gewoon door

De gemeente Veere heeft besloten haar laatste stukje open strand tussen Domburg en Westkapelle te verkopen aan de hoogste bieder.

Het stukje strand aan de Baaiweg, net voor de dijk van Westkapelle begint, is nu nog het laatste toevluchtsoort voor strandvogels en rustzoekers, maar Veere heeft het open gesteld voor “een speciaal project” waarbij er op het strand mag worden gebouwd en strandhuisjes mogen worden geplaatst.

Om het laatste stukje strand vol te bouwen heeft Veere zich een uitzonderingspositie toegekend op de Kustvisie, dat verder volbouwen van de kust zou moeten voorkomen.

Volgens Veere is dit de laatste plaats waar gebouwd wordt. Ook zonder Kustvisie zou dit zo zijn, alles vanaf Dishoek tot de natuurstranden van Oost-Kapelle is dan immers volgebouwd met strandpaviljoens, slaaphuisjes en dagcabines.

Plan Perkpolder

Projectontwikkelaar kan aan de slag.

Het volgende recreatieproject voor “het hogere segment” kan van start! Golfbaan met uitzicht op de Westerschelde (en zijn containerschepen en tankers)

Ontwikkelaar Hulst aan Zee en grondeigenaar Perkpolder Beheer – dat in handen is van de gemeente Hulst – hebben een ‘koop-ontwikkelovereenkomst’ getekend. Daarin staat dat Perkpolder Beheer de grond verkoopt aan ontwikkelaar Hulst aan Zee, zodat die het project kan uitvoeren.

Een plan van de gemeente Hulst voor de ontwikkeling van de oude veerpont haven:

– golfbaan
– 450 recreatiewoningen
– jachthaven
– restaurant

Eerst dacht men de financiering te doen met 5 miljoen kuub “grond van industrieklasse”, vervuilde grond dus, waar voor betaald wordt om die te mogen storten. Dat zou geweldig zijn om een golfbaan op aan te leggen.

Nu dat van de baan is omdat dat wettelijk te veel vervuiling zou veroorzaken, gooit de gemeente Hulst haar Delta te grabbel voor de hoogste bieder. Althans, als projectontwikkelaar Hulst aan Zee niet op wil schieten wordt het plan “vermarkt”. Volgens de gemeenteraad zijn er “meer partijen dan Hulst aan Zee”.
De gemeente stuurt aan op een begin van ontwikkeling per 1 jan 2020 in plaats van de nu geplande 1 jan. 2021.

De gemeenteraad is verder akkoord gegaan met een verlenging van de garantstelling van 24 miljoen euro tot 2029 aan de eigenaar van de grond, Perkpolder Beheer. “Niet akkoord gaan is geen optie, want dan moeten we meteen 6 miljoen ophoesten”.

Het is de vraag of de gemeente uiteindelijk niet voor de volle 24 miljoen de boot in gaat. Maar als het plan slaagt kunnen gegadigden voor een recreatiewoning vanuit hun tuintje aan de Westerschelde de olietankers en containerschepen op weg naar de Antwerpse haven van dichtbij voorbij zien komen. Een unieke recreatieve ervaring!

Campings worden Bungalowparken

De afwezige overheid en een verdwijnend rechtsgevoel

Vanaf deze zomer is er veel te doen geweest over campings die in Zeeland omgebouwd gaan worden tot bungalowparken. Vaste gasten die met een stacaravan al jaren, dikwijls al decennialang een plaats huren, wordt onverbiddelijk de huur opgezegd. De enige genoegdoening die ze krijgen, is dat hun hebben en houwen gratis wordt weggesleept naar de poort.

Natuurlijk, mensen hebben zelf het contract getekend, elk jaar weer, en weten dat het ook elk moment op kan houden. Maar ja, niemand verwacht dat. En hoe langer het duurt, hoe minder je het verwacht. Daarbij gaat het niet enkel om een stukje grond dat gehuurd wordt. Men heeft vaak tienduizenden euro’s geïnvesteerd in caravans en opstallen, de kinderen zijn ermee opgegroeid, en het is een deel van het leven van de mensen geworden. Dit zomaar van mensen afnemen geeft een terecht gevoel van schrijnende onrechtvaardigheid.

Hier gaat de overheid echt de fout in! De betrokken gemeentes (Goes en Schouwen) verbergen zich hier achter het recht op ondernemerschap en het bestemmingspan. “Wij kunnen hier niets aan doen, alles gaat volgens de regels”, werd er al snel gezegd. Er wordt geen enkele actie ondernomen om de getroffen mensen ook maar iets tegemoet te komen.

Een betrouwbare overheid heeft er echter voor te zorgen dat het rechtsgevoel van mensen beantwoord wordt, en dat wordt hier zwaar geschonden.

De economische omstandigheden maken het interessant om te investeren in dure accommodaties. Deze komen niet primair ten goede aan de lokale economie of de bewoners van Zeeland, maar aan projectontwikkelaars, investeerders en particuliere en zakelijke beleggers. Zodra het getij wijzigt, zal Zeeland met de brokken achterblijven: leegstand, verloedering, werkloosheid en kapitaalvlucht.

De overheid heeft de verplichting te zorgen voor haar burgers en hen te voorzien van een mate van rechtszekerheid zoals zij die ook redelijkerwijs mogen verwachten.
We zien in dit geval echter overheden die zich in de luren laten leggen door gewiekste projectontwikkelaars met mooie verhalen over nieuwe natuur en werkgelegenheid, kwaliteitsimpulsen en meer van dat mooie gelul.

Het is hoog tijd dat hier paal en perk aan wordt gesteld, hoog tijd voor een Deltaplan 2.0!