Roompot zwaar in de fout

Volgens ons was Roompot sowieso al de fout ingegaan door plotseling het contract op te zeggen cq niet te verlengen voor staanplaatshouders op twee Zeeuws-Vlaamse campings, maar het lijkt nog erger te zijn.

Volgens Omroep Zeeland heeft Roompot in 2016 de staanplaatshouders beloofd dat er de komende 15 jaar niets zou veranderen. Dit gebeude op een bijeenkomst met huurders, waar ook notulen van zijn.

Roompot verdedigt zich door de stellen dat zij hebben verklaard dat er niets aan de bestemming zou veranderen, en dat het bestemmingsplan niet hoeft te worden gewijzigd voor de voorgenomen veranderingen. Zo kennen we er nog wel één!

Eerder verdedigde de Roompot zich al door te zeggen dat ze “vanwege de stikstof crisis” niets konden zeggen over voorgenomen plannen.

Hoe geloofwaardig is dat nu? U mag het zeggen. Volgens de advocaat die de staanplaatshouders in de arm hebben genomen, hebben ze een goede kans bij de bezwarencommissie.

Weer staanplaatshouders verjaagd

Na de Veerhoeve in Wolphaartsdijk en Duinrand in Burgh-Haamstede, de Groeneweide, de Ridderstee en de Klepperstee op Goeree, is het nu de beurt aan Zeebad en Beach-Resort bij Breskens en Nieuwvliet-Bad in Zeeuws-Vlaanderen.

Staanplaatshouders is de huur opgezegd per einde 2020 omdat er dure bungalows worden gebouwd. En weer zonder waarschuwing: mensen die eind vorig jaar nog grote investeringen hebben gedaan komen nu voor een verassing te staan en kunnen fluiten naar hun geld.

Weer wordt de toegang aan de kust voor mensen met een kleinere beurs verder beperkt!
Weer wordt er schaamteloos over mensen heengelopen!

Het zal best dat dit volgens de wet allemaal mag, de vraag is of gemeentes of provincie eindelijk eens gaan kijken of er geen mogelijkheid is om eigenaren te verplichten om met iets meer respect om te gaan met hun huurders.

Er is ook nog zoiets als een “redelijk te verwachten gedrag” in de relatie tussen eigenaar en huurder, waar men zich aan te houden heeft.
Indien men al jaren van een dienst gebruik maakt (en sommigen staan al meer dan tien jaar op dergelijke campings) mag men verwachten dat er op zeer redelijke termijn aangegeven wordt dat er veranderingen aanstaande zijn.

Tegen Uitbreiding Waterpark Veerse Meer

Wij als Vereniging Bescherm de Delta zijn tegen dit grootscheepse plan, omdat het vele nadelige gevolgen zal hebben:

Indien dit plan gerealiseerd wordt, zal dat in dit stukje Veerse Meer leiden tot:
– een toenamen van geluid- horizon- en lichtvervuiling
– vermindering van publieke bereikbaarheid
– nieuwe bebouwing
– verhoging van de totale verkeersdruk
– vermindering van leefbaarheid in dorpskernen en steden (te veel drukte)

Een dergelijk plan is gewoon te groot voor dit gebied, dat ga je niet oplossen met een verkeersplan of het aanpassen van wat randvoorwaarden in een burgerparticipatieproject. Het is tijd voor een pas op de plaats,  te stoppen met (uitbreiding van) toeristische ontwikkeling op de huidige manier, en te beginnen aan een weldoordacht plan voor de toekomst van het toerisme, waarbij bewoners, leefbaarheid en kwaliteit van de omgeving voorop staan.

Het ontwikkelen van een Veerse Meer Visie zou hierin een goede eerste stap kunnen zijn. Ontwikkeling van het Waterpark Veerse Meer zou stilgelegd moeten worden totdat die visie er is en ervan afhankelijk moeten zijn.

Meedenken? Zelf denken!

Zo, aanstaande 18 september kunnen de burgers weer meedenken over Waterpark Veerse Meer.

U krijgt daar te horen waarover u kunt meedenken, en wat al vast staat. En over wat u kunt meepraten, en over wat niet.

Wij van onze kant willen de gemeente iets melden:

Wij willen jullie plannen niet!
Wij willen jullie 900 recreatiewoningen niet!
Wij willen niet participeren in deze plannen!

STOP HET VOLBOUWEN VAN DE DELTA

Onderteken de petitie tegen Waterpark Veerse Meer

Zeg NEE tegen een project voor 6000 verblijfsplaatsen aan de randen van het Natura 2000 gebied.

https://www.petitiestarter.nl/petitions/125-hectaren-natuuromgeving-aan-het-veerse-meer-voorgoed-opgeofferd-voor-massarecreatie

Hedenavond, 12 juni, gaat een participatietraject van start om de bevolking in te lichten over de verregaande gevolgen die dit project voor de leefomgeving zal hebben, vooral voor enkele nabijgelegen dorpen.

De intentie is om voor dit project de landingsbaan van het vliegveld Zeeland te verleggen, waardoor het vliegverkeer niet over het vakantiepark zal gaan maar over de dorpen.

Tevens zal de verkeersdruk toenemen en zijn er nog tal van andere gevolgen. Meer volgt…

Deze petitie was niet door onze vereniging gestart, en is inmiddels afgelopen. 13.000 mensen hebben ondertekend…

Pijplijnproject voorlopig van de baan

Bij de commissievergadering van de gemeente Goes probeerde wethouder Loes Meeuwisse (ook Voorzitter Stichting Goes Marketing en lid Economic Board Zeeland) op slinkse wijze twee pijplijnprojecten in de ontwikkeling van de Veerse meer Visie te schuiven.

Ter goedkeuring lag een “recreatievisie” op tafel, ter elfder ure nog snel omgedoopt tot “recreatieschets”. Dit kon niet verhinderen dat de commissieleden zich sterk afvroegen waarom een “schets” nu zulke gedetailleerde plannen zou moeten bevatten, waar de ecolodges al ingetekend stonden op het water van het Natura2000 gebied.

Wij hebben ook ingesproken bij deze vergadering, en daarbij hebben wij de vraag gesteld of dit nu een “visie, een plan, of een rookgordijn” was?
Na veel soebatten en een anderhalf uur uitkopende vergadering moest de wethouder toch toegeven dat het doel was dit plan als voldongen feit op te voeren in het overleg naar een Veerse Meer Visie.

“Pijplijnproject, ik zou het zo niet noemen, maar….” , daarbij ook nog benadrukkend dat ook de gemeente Middelburg al een project “mee wil nemen naar” het nog niet echt begonnen overlegtraject Veerse Meer Visie.

Wij zouden het wel zo noemen mevrouw!
PIJPLIJNPROJECTEN NEE!
EERST DEMOCRATISCH OVERLEGGEN, DAN PAS BOUWEN -WAAR HET NOG MAG- !

Brouwerseiland NEE

Brouwerseiland is voorlopig van de baan:

De Raad van State vernietigt het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning en de natuurvergunning voor de dertien kunstmatige eilanden van in totaal 55 hectare in de Grevelingen waarop ruim 300 vakantievilla’s hadden moeten komen. Tegen de uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.

Dit betekent niet dat het plan helemaal van tafel is. De onderzoeken die onvolledig waren, kunnen opnieuw worden gedaan (natuurlijk weer met uitkomst dat er van aantasting van flora en fauna en surfgebieden geen sprake is) en de bestemmingsplannen kunnen dan weer opnieuw ingediend worden.

Maar dit is wel een duidelijk signaal aan de politiek dat ze zich moeten bezinnen. Langzaam maar zeker keert het tij tegen dit soort plannen. Steeds meer mensen zijn van mening dat het genoeg is, en dat we de natuur die er nu nog is moeten behouden.

Hopelijk dringt deze keer het gezond verstand ook door in de politiek.

Gebiedsvisie Veerse Meer?

In afwachting van een gebiedsvisie op de Deltawateren zijn de gemeenten alvast bezig “pijplijnprojecten” te benoemen, die niet onder deze visie zullen vallen.

Na de gemeente Goes, die aangaf niet te willen wachten met haar projecten bij Wolphaertsdijk, is het nu Middelburg die een duit in het zakje doet:

Op de site van de gemeente Middelburg is het volgende te lezen:

“De gemeenten aan het Veerse Meer, Waterschap Scheldestromen, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Zeeuwse Milieufederatie, Recron, Toeristisch Ondernemend Zeeland, ZLTO, HISWA en de provincie hebben afgesproken dat er een gebiedsvisie opgesteld gaat worden.”

En even later:

” In het kader van de gebiedsvisie Veerse Meer is het de bedoeling om de doorontwikkeling van Waterpark Veerse Meer c.a. als “pijplijn”-project aan te merken, zodat dit niet hoeft te wachten op de afronding van de gebiedsvisie. ”

Nog vóór er wordt gesproken over een Deltavisie, worden de bouwprojecten er al van uitgesloten middels de “pijplijn” constructie, net zoals bij de Zeeuwse Kustvisie is gebeurt.

Wij zijn van mening: er moet onmiddellijk een plan- en bouwstop komen zolang er nog geen Deltavisie is. Anders heeft zo’n visie geen enkele zin en wordt er gewoon doorgebouwd.

‘Parel van Zeeland’ wordt volgebouwd

Volgens een bericht in de Volkskrant is het grondgebruik voor verblijfsrecreatie in Zeeland de laatste 10 jaar met 24% gestegen. Maar volgens de politiek kan er nog wel wat bij. “Stilstand is achteruitgang”, is de originele leuze waarmee Harry van der Maas (SGP) het volbouwen ondersteunt. Projectontwikkelaars zien ook gouden bergen van overtollig geld dat door een lage rentestand gestaag richting hun projecten in de Delta vloeit.

Concrete plannen voor 600 recreatiewoningen erbij aan het Veerse Meer, deels al in otwikkeling. Grootschalige projecten zoals “Harbor Village het zilveren Schor”, rendabele beleggingsobjecten met inpandig boothuis. Vanaf slechts 8 ton.
Of schattige ecolodges waarmee de Delta duurzaam en kleinschalig volgebouwd kan worden.

Zodat de toeristen kunnen genieten van de wijdsheid van het Zeeuwse land.

Wij denken dat de toeristen steeds meer met de neus richting volle zee, en met oogkleppen op zullen moeten genieten van deze wijdsheid, want als ze omkijken zullen ze heel veel boothuizen, ecolodges, vakantieparken, en chalets om zich heen zien.

Zie ook:
https://www.volkskrant.nl/a-bdbc893aEn dat alles om

Veere bouwt gewoon door

De gemeente Veere heeft besloten haar laatste stukje open strand tussen Domburg en Westkapelle te verkopen aan de hoogste bieder.

Het stukje strand aan de Baaiweg, net voor de dijk van Westkapelle begint, is nu nog het laatste toevluchtsoort voor strandvogels en rustzoekers, maar Veere heeft het open gesteld voor “een speciaal project” waarbij er op het strand mag worden gebouwd en strandhuisjes mogen worden geplaatst.

Om het laatste stukje strand vol te bouwen heeft Veere zich een uitzonderingspositie toegekend op de Kustvisie, dat verder volbouwen van de kust zou moeten voorkomen.

Volgens Veere is dit de laatste plaats waar gebouwd wordt. Ook zonder Kustvisie zou dit zo zijn, alles vanaf Dishoek tot de natuurstranden van Oost-Kapelle is dan immers volgebouwd met strandpaviljoens, slaaphuisjes en dagcabines.