Goes vraagt jouw mening

In het kader van de burgerparticipatie in het proces tot het vaststellen van de Veerse Meer Visie vraagt de gemeente Goes de mening van burgers.

Iedereen kan de enquete invullen, je hoeft niet daar te wonen, en het kan ook anoniem.

De gemeente Goes is de enige gemeente die in het kader van de totstandkoming van de Veerse meer Visie bouwprojecten heeft opgeschort. Daardoor kunnen deze projecten eerst getoetst worden aan de visie. Die Visie moet gaan bepalen wat er wel en niet mag wat betreft recreatie en bebouwing aan het Veerse meer, net zoals de Kustvisie dat nu al doet voor de kustgebieden.

Goes is daarmee niet “het braafste jongetje van de klas”, zoals wel eens wordt gezegd, maar de enige gemeente die het democratisch proces serieus neemt. Andere gemeenten, zoals Middelburg, gaan gewoon door met het ontwikkelen van projecten, zoals Waterpark Zeeuwse Meer. De reden is wel duidelijk: zo’n park is veel te grootschalig en zal nooit de toets doorstaan van deze Veerse meer Visie.

Neem deel door de vragenlijst in te vullen en aan te geven dat het landschap open en te houden, en bereikbaar voor een ieder. Belangrijk ook is om aan te geven dat we tegen buitendijks bouwen zijn. En natuurlijk helemaal tegen bouwen op het water! En tegen megaprojecten, maar voor kleinschalige recreatie met respect voor natuur en milieu.

Vul de enquete in

Zie ook:
Boer Bastaan wil bouwen
Goes peilt mening burgers (PZC)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *