De dijk bij Borsele voldoet niet aan de waterveiligheidsnormen

En die kop hebben we niet zelf verzonnen. Dit komt van de site van HWBP (Hoog Water Beschermings Project), de alliantie van 21 waterschappen en Rijkswaterstaat, die Nederland moeten beschermen tegen overstromingen.

Het gaat in feite maar om een kort stukje van een dijktraject, 300 meter. Maar wel recht voor de kerncentrale. Maar, wat blijkt, ook het traject Borsele – Hansweert voldoet niet aan de normen, en dan hebben we het opeens over 27 kilometer.

Het Dijkversterkingsproject Borssele moet ervoor zorgen dat de dijk weer tot de vastgestelde norm wordt versterkt. Wat betreft de planning wordt enkel vermeld dat de “verkenningsfase” halverwege 2023 van start gaat. De geplande oplevering wordt niet gemeld, maar het project is wel onderdeel van de ‘Projectenkaart 2020‘ waar alle projecten staan die uiterlijk 2025 dienen te zijn gerealiseerd.

In ieder geval, dit betekent wel dat de dijk die de kerncentrale Borsele moet beschermen tegen een ramp, jarenlang niet aan de normen voldoet en zal voldoen. Daarbij is het ook nog de vraag of de normen nog wel aan de snel veranderende klimaatrealiteit voldoen.

De vraag werpt zich dan op wanneer de dijk dan wel veilig was. De dijk werd tussen 1958 en 1985 op deltahoogte gebracht. In 2011 meldde dijkgraaf Toine Poppelaars: “Dijk bij kerncentrale Borsele is te zwak“.

En ja, de dijk is dan ook in 2012 versterkt met… klei. En een steenlaag. Noord-Holland heeft dan wel Hansje Brinkers, maar wij hebben Zeeuwse klei!

Het doel van HWBP is dat alle primaire waterkeringen in 2050 voldoen aan de gestelde veiligheidsnormen.
Maar goed, het is dan wel de vraag of die veiligheidsnormen op dat moment nog wel volstaan, gezien de voortschrijdende klimaatverandering.

Daarvoor heeft de overheid dan weer het Kennisprogramma Zeespiegelstijging opgetuigd. Op dit moment lopen de prognoses van de zeespiegelstijging in het jaar 2100 uiteen van 30 centimeter tot 1 meter. En, indien de wereld op deze schaal doorgaat met CO2 uitstoot, stijgen de prognoses tot 2 of zelfs vijf meter. Het programma geeft aan dat er veel onzekerheden zijn, en dat een versnelling van de zeespiegelstijging na 2050 aannemelijk is, maar dat we tot die tijd veilig zitten. Het kennisprogramma geeft ook aan dat die stijging zeker nog honderden jaren door zal gaan.

Een citaat: “De snelheid waarmee de zeespiegel in de toekomst zal stijgen, is nog erg onzeker. De stijging voor
onze kust, die we vooral na 2050 verwachten, wordt met name bepaald door het afsmelten van
het landijs in Antarctica”.

Het kan mij niet overtuigen. We lopen nu al achter de feiten aan, omdat we dus in 2050 op peil moeten zitten, maar dan wordt juist die versnelling weer verwacht.
Terwijl het kernafval in de COVRA opslag bij Borsele daar minimaal tot het jaar 2100 moet blijven liggen. Ik zie hier een gaatje van 50 jaar, maar gelukkig heeft het Deltaprogramma daarvoor het Adaptief Deltamanagement. Elke 6 jaar wordt er geavalueerd en kijken we of we nog op koers liggen, ook met inachtname van de klimaatscenario’s.

We weten dus dat de zeespiegel stijgt, en dat ie rond 2050 waarschijnlijk zal versnellen, maar hoeveel, dat is volstrekt onduidelijk. Ondertussen slaan we al het radioactieve afval van Nederland op aan de rand van het land, aan een open zeearm, in een gebied waar 70 jaar geleden nog een grote watersnoodramp heeft plaatsgevonden. En willen we daar ook nog eens twee nieuwe kerncentrales gaan bouwen.

Ik weet het niet meer, mij ben je kwijt. Maar, gelukkig denkt het Kennisprogramma Zeespiegelstijging ook aan de lange termijn.

Ik citeer: “Daarom kijkt het Kennisprogramma ook naar de lange termijn en naar mogelijke oplossings-
richtingen als zeewaartse landuitbreiding, drijvende bebouwing en terpen.”

Nu zijn we in Zeeland natuurlik bekend met terpen, en ik voel hier een oplossing aankomen die Zeeland niet alleen op de kaart kan zetten, maar oook op de kaart kan houden.

Daarom wil ik de vraag voorleggen:

  • Heeft de commissie (Proviciale Staten) er al aan gedacht om de COVRA gebouwen op terpen te plaatsen?
  • In het onwaarschijnlijke geval dat de realisatie van nieuwe kerncentrales in Borsele door zou gaan, wilt u plaatsing op terpen overwegen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *