Brief aan Raad Schouwen

Geachte leden van de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland,

Al vele jaren is er discussie over de ontwikkeling van Brouwerseiland. Op allerlei momenten hebben ondergetekenden hun bezwaren kenbaar gemaakt. Dit vanuit eigen overtuiging, vanuit inhoud en op basis van onderzoeken. Maar vooral ook gedragen door vele duizenden mensen die woonachtig zijn in de gemeente Schouwen-Duiveland, in omliggende gemeenten, in Zeeland, in de rest van Nederland en zelfs daarbuiten. Kortom, breed gedragen en onderbouwde bezwaren tegen het aantasten van deze natuur en van het openbaar buitengebied.

In april 2019 heeft de Raad van State het bestemmingsplan vernietigd. In mei 2019 heeft uw raad in grote meerderheid aangegeven niet verder te willen gaan met Brouwerseiland. In juli 2020 komt Brouwerseiland met een nieuw bestemmingsplan en vraagt bij de provincie Zeeland een vergunning aan in het kader van de wet Natuurbescherming. De provincie publiceert op 22 juli jl. een voornemen tot weigering van het verlenen van de vergunning.

Graag nemen wij u nog een keer mee in onze grootste bezwaren:

 1. Na de vernietiging van het bestemmingsplan door de Raad van State, het woord zegt het, is er geen bestemmingsplan meer. Het plan dat nu is ingediend moet beschouwd worden als een nieuw plan en is daarmee in strijd met de afspraken in de Zeeuwse Kustvisie
 2. Provincie Zeeland heeft op 22 juli jl. een voornemen tot weigering van het verlenen van de vergunning in het kader van de Wet Natuurbescherming ter visie gelegd. Momenteel verwerkt zij de hiervoor ingediende zienswijzen met inschakeling van twee deskundige adviesbureaus. Vooral door de complexheid van de beleidsregels voor het stikstofbeleid kan de provincie voorlopig geen uitspraak doen over de uiteindelijke beslissing omtrent het al of niet verlenen van deze vergunning.
 3. Meerdere ruimtelijke vergunningen, juist ook op het grondgebied van Goeree-Overflakkee zijn eerst noodzakelijk, terwijl het proces hiervoor uiterst onzeker is. Denk aan de parkeerplaatsen voor de surfers en campers, de aanleg van een transferium bij Port ZĂ©lande en een loswal en passantenplaatsen bij de Springersdiephaven.
 4. De internationale surfspot gaat verloren. De aanleg van Brouwerseiland heeft negatieve invloed op de wind. Ook is van daadwerkelijke compensatie geen sprake: de compensatie-surfoever wordt ingericht als natuurcompensatie en de parkeerplaatsen worden slechts enkele dagen per jaar door de beheerder beschikbaar gesteld.
 5. Brouwerseiland is te grootschalig, niet passend bij de natuurlijke omgeving en zelfs schadelijk voor de natuur. Nieuwe verblijfsrecreatieve projecten langs de kust en de Deltawateren zijn een zorg voor veel inwoners van Zeeland en roepen weerstand op.
 6. Wij houden van de Brouwersdam en het natuurlijke open landschap er omheen. Iedereen moet daarvan op een laagdrempelige manier kunnen blijven genieten. Het behoud van een mooie natuur en karakteristiek landschap komt daarmee ook het toerisme ten goede. Uiteindelijk is die natuurlijke beleving op en rond de Brouwersdam juist wat zovele bezoekers naar ons eiland/provincie trekt en wat inwoners waarderen.

Er bestaat geen draagvlak meer voor Brouwerseiland: niet bij de inwoners, niet bij de bezoekers, niet bij de lokale recreatieondernemers, niet bij watersporters en niet bij de partijen die namens hun achterban opkomen voor natuur en landschap.

Er is in de afgelopen jaren veel informatie met u gedeeld. Maar misschien leven er nog vragen of wilt u toelichting bij sommige onderdelen. Graag zijn wij bereid om met u hierover in gesprek te gaan om onze inzichten te delen en vragen te beantwoorden.

Vriendelijke groet,

 • Natuur-en Vogelwacht Schouwen-Duiveland
 • Vereniging Natuurmonumenten
 • Zeeuwse Milieufederatie
 • Stichting Duinbehoud
 • Natuur-en Milieufederatie Zuid-Holland
 • Vereniging Bescherm de Delta
 • Natuur-en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee
 • Actiegroep Save Our Surfspot/BrouwerseilandNEE
 • Zeil- en surfcentrum Brouwersdam

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *