Nollebos

update 21 dec 2018

actiegroep Red Nollebos/Westduin heeft geen vertrouwen in de procedure met “burgerinspraak” zoals de gemeente die op gang wil brengen. Volgens haar is dit “slechts een dekmantel om schadeclaims van projectontwikkelaar Ecoparks af te weren”.


Dit project is na grootschalig verzet in eerste instantie van de baan. Gemeente Vlissingen brengt het echter weer opnieuw aan de orde.

In 2017 werd in de raadszaal gesproken over recreatieve bouw in het Nollebos en Westduinpark. Toen werden met fikse tegenstand van POV, VVD, GroenLinks, SGP en Lijst Reijnierse twee gebieden aangewezen waarbinnen de ondernemers van de Kanovijver en de Sauna Swaenenburgh mogelijkerwijs hun bedrijven kunnen vernieuwen.

Daarnaast werd besloten een ‘integraal streefbeeld’ te maken van hoe het groene kustdeel van Vlissingen in de toekomst er uit mag zien. En er werd besloten dat iedereen die mee wil praten, dat kan.
De gemeente wil het vertrouwen terugwinnen. Januari 2019 een eerste bijeenkomst om dat te proberen.

Meer info over de actuele stand van zaken:
https://www.facebook.com/Nollebos