Masterplan Fort De Haakweg

Op 8 juni 2018 stelde de gemeenteraad van Veere het ontwerp bestemmingsplan Park Fort den Haak gewijzigd vast. Dit bestemmingsplan is de juridisch-planologische uitwerking van het Masterplan Fort den Haakweg en is bekend onder nummer NL.IMRO.0717.0096BPFortHVrp-VG01.
Het plangebied omvat de gronden die globaal liggen tussen de Noorddijk, de Fort den Haakweg, de opgang naar de Veerse Dam en de N57.

De ontwikkeling bestaat uit de bouw van een nieuw receptiecomplex, de herontwikkeling van de bestaande subtropische tuin tot Outdoorpark, de aanleg van een landschapsparking, de aanleg van een pitch&putt golfbaan met visvijvers en 9 vrijstaande recreatiewoningen, de aanleg van een nieuwe verbindingsweg tussen de parallelweg van de N57 en de Fort den Haakweg en de herinrichting van de Fort den Haakweg. Verder maakt het bestemmingsplan ontwikkelingen mogelijk rondom de bestaande sportvoorzieningen en de bestaande manege/paardenhouderij en biedt het bestemmingsplan mogelijkheden voor bebouwing in het lint van de Fort den Haakweg. Ten slotte actualiseert het bestemmingsplan de juridisch-planologische regels voor het plangebied uit het bestemmingsplan “Kom Vrouwenpolder” (april 2012).

Op 26 juli 2018 werd het besluit van de gemeenteraad van Veere bekend.
Meer info