Havengebied Breskens

Het havengebied van Breskens, begrensd door de Westhavendam, de Westerschelde, Port Scaldis en de Keerdam, wordt ontwikkeld tot “een recreatieve hotspot met een maritiem, multifunctioneel en duurzaam karakter.”

  • internationaal zeezeilcentrum
  • uitbreiding van de jachthaven
  • een viscentrum (visserijmuseum, vismijn, horeca, viswinkel)
  • 460 appartementen voor recreatieve (360) en permanente (100) bewoning

Status:
– Ontwerp bestemmingsplan lag tm 15 april 2018 ter inzage.