Auteur: Bescherm de Delta

 • Petitie: op naar de 10.000

  “Het weidse landschap en de natuur van Zeeland en Goeree-Overflakkee worden steeds meer bebouwd met recreatieparken en hotels. Campings verdwijnen en worden omgezet naar recreatieparken. Door de Kustvisie vindt ook een verschuiving plaats van bebouwing van de kust naar de oevers van de binnenwateren.” Deze petitie loopt al een hele tijd. De einddatum is 1 […]

 • Wangedrocht voor Zeeland

  Het is er door: groen licht voor het meest walgelijke gebouw van Zeeland, een toren van honderd meter hoog die het zicht door heel de provincie gaat bederven, nog meer lichtvervuiling gaat verspreiden en plaats gaat bieden aan voornamelijk recreatie woningen in alweer het hoogste segment. Weer een leuk investeringsobject voor mensen met teveel geld […]

 • Heel Zeeland tegen, maar Middelburg raced door

  Waterpark Veerse Meer moet met alle geweld en zo snel mogelijk worden gerealiseerd! Met niemand wordt rekening gehouden, en met niemand wordt gepraat. Plotseling rekent Middelburg veel minder verkeersdrukte, omdat ze op het park van Driestar in Drenthe ook de hele tijd daar binnen blijven zitten. Drenthe heeft hunnebedden, maar wij hebben het strand, de […]

 • Zienswijze: bezwaren Bestemmingsplan Waterpark Veerse Meer

  De gemeente Middelburg wil het Bestemmingsplan in het gebied van Waterpark Veerse meer aanpassen om een mega groot recreatiepark te laten bouwen. Wij zijn niet tegen de herontwikkeling van Waterpark Veerse Meer, maar wel tegen de grote uitbreiding van dit park. Wij zijn van mening dat het project Waterpark Veerse Meer significant afbreuk doet aan […]

 • Conceptvisie Wolphaartsdijk

  De gemeente Goes heeft een nieuw concept klaar. Positief punt was, dat de gemeente gaat wachten op de totstandkoming van de definitieve Veerse meer Visie, voor er ontwikkeld wordt. Nu maar afwachten of die visie iets wordt, want de vooruitzichten zijn niet bemoedigend. Hoewel de conceptvisie zeker positieve aspecten bevat, maken wij ons bezorgd over […]

 • Superduurzaam

  Het is niet geheel verwonderlijk dat men in Zeeland nu een nieuw recreatiepark wil gaan bouwen dat een eind van het water ligt. De kust wordt nu immers voor een groot deel beschermd door de Zeeuwse Kustvisie, en de zeearmen worden nu bestormd door de projectontwikkelaars om nog zoveel mogelijk uit de grond te stampen […]

 • Brief aan Raad Schouwen

  Geachte leden van de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland, Al vele jaren is er discussie over de ontwikkeling van Brouwerseiland. Op allerlei momenten hebben ondergetekenden hun bezwaren kenbaar gemaakt. Dit vanuit eigen overtuiging, vanuit inhoud en op basis van onderzoeken. Maar vooral ook gedragen door vele duizenden mensen die woonachtig zijn in de gemeente Schouwen-Duiveland, in omliggende […]

 • Geen draagvlak voor Brouwerseiland

  Afspraak is afspraak, veeg het plan voor Brouwerseiland voorgoed van tafel! Op 5 november neemt de gemeenteraad Schouwen Duiveland een besluit over het nieuwe plan voor Brouwerseiland. Kustbeschermers gaan er van uit dat de gemeenteraad zich houdt aan de gemaakte afspraken en dit plan voorgoed van tafel veegt. De talloze bezwaren tegen het plan tonen […]

 • Witte Raaf moet uitstel krijgen

  Kampeerders van de Witte Raaf zitten in een moeilijk parket nu er heel veel zienswijzes zijn ingediend tegen het nieuwe plan voor de Kruitmolen.  SVR en ook Bescherm de Delta zullen tot de raad van state doorprocederen dus dit plan gaat hoe dan ook veel vertraging oplopen, als het al ooit doorgaat.  Het zou Driestar […]

 • Goes vraagt jouw mening

  In het kader van de burgerparticipatie in het proces tot het vaststellen van de Veerse Meer Visie vraagt de gemeente Goes de mening van burgers. Iedereen kan de enquete invullen, je hoeft niet daar te wonen, en het kan ook anoniem. De gemeente Goes is de enige gemeente die in het kader van de totstandkoming […]