ALV

Stukken behorende bij de ALV 13 feb. 2021

Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2020

Nieuwsbrief Nr. 3

Concept begroting 2021 en 2022

Concept Verslag ALV 2019

Deelnemen:

Indien u wilt deelnemen moet u als lid of donateur een uitnodiging hebben gekregen waarin ene link staat waarmee u deel kunt nemen. De vergadering vindt plaats als videoconferentie op het Skype netwerk.

Er is geen software anders dan een browser benodigd (al kan wel deelgenomen worden in Skype als u het programma heeft of wilt installeren. Dit is gratis, een link naar de software krijgt u te zien op d e uitnodigingslink)

Deelnemen kan met de browser Edge (de opvolger van Internet Explorer, op Windows) , met Google Chrome of een browser die dezelfde rendering engine heeft, bijvoorbeeld Opera, Chromium of Vivaldi.

Indien geen van bovenstaande browsers uw standaard browser is, dient u de link te kopieren en deze vervolgens te plakken in de adresbalk van een van deze browsers.

Anders klikt op de link die in de uitnodiging staat. De browser opent op het adres van de link

U kiest dan voor “Join as guest”

In het volgende scherm dient u een naam in te vullen. Bij voorkeur de naam waarmee u zich heeft aangemeld als lid of donateur. De vergadering is enkel toegankelijk voor leden of donateurs.

In het volgende scherm kunt u uzelf zien en horen en video en audio testen en afstellen.

Indien alles in orde is, klikt u op “Start Meeting”.

U bent nu in de vergadering.