Witte Raaf moet uitstel krijgen

Kampeerders van de Witte Raaf zitten in een moeilijk parket nu er heel veel zienswijzes zijn ingediend tegen het nieuwe plan voor de Kruitmolen. 

SVR en ook Bescherm de Delta zullen tot de raad van state doorprocederen dus dit plan gaat hoe dan ook veel vertraging oplopen, als het al ooit doorgaat. 

Het zou Driestar sieren als ze de Witte Raaf uitstel geven, en niet de Kampeerders nu al van de camping gooien. Ook tegen het plan WVM komen steeds meer partijen in het geweer, en ook hier is het de vraag of dit plan wel in zijn huidige vorm wordt gerealiseerd.

Driestar heeft een overeenkomst gemaakt voor de kampeerders, uitgaande van de optimale situatie waar geen enkel bezwaar of weerstand zou zijn tegen de plannen. Nu is het tijd zich bij de realiteit neer te leggen en de overeenkomst aan te passen.

Wat betreft WVM, meer voor de hand ligt Plan B uit de anterieure overeenkomst van de gemeente met Driestar, waardoor er enkel ontwikkeld wordt op het bestaande terrein. Wat ons betreft met instandhouding van de Witte Raaf, zodat toeristen uit Zeeland en onze zuider- en oosterburen kunnen blijven recreëren zoals ze dat al jaren doen.

Dreigen de kampeerders tussen wal en schip te geraken, dan is het de verantwoordelijkheid van alle partijen, zowel Driestar, de gemeente, Bescherm de Delta en anderen, om een oplossing te zoeken voor de kampeerders.

Goes vraagt jouw mening

In het kader van de burgerparticipatie in het proces tot het vaststellen van de Veerse Meer Visie vraagt de gemeente Goes de mening van burgers.

Iedereen kan de enquete invullen, je hoeft niet daar te wonen, en het kan ook anoniem.

De gemeente Goes is de enige gemeente die in het kader van de totstandkoming van de Veerse meer Visie bouwprojecten heeft opgeschort. Daardoor kunnen deze projecten eerst getoetst worden aan de visie. Die Visie moet gaan bepalen wat er wel en niet mag wat betreft recreatie en bebouwing aan het Veerse meer, net zoals de Kustvisie dat nu al doet voor de kustgebieden.

Goes is daarmee niet “het braafste jongetje van de klas”, zoals wel eens wordt gezegd, maar de enige gemeente die het democratisch proces serieus neemt. Andere gemeenten, zoals Middelburg, gaan gewoon door met het ontwikkelen van projecten, zoals Waterpark Zeeuwse Meer. De reden is wel duidelijk: zo’n park is veel te grootschalig en zal nooit de toets doorstaan van deze Veerse meer Visie.

Neem deel door de vragenlijst in te vullen en aan te geven dat het landschap open en te houden, en bereikbaar voor een ieder. Belangrijk ook is om aan te geven dat we tegen buitendijks bouwen zijn. En natuurlijk helemaal tegen bouwen op het water! En tegen megaprojecten, maar voor kleinschalige recreatie met respect voor natuur en milieu.

Vul de enquete in

Zie ook:
Boer Bastaan wil bouwen
Goes peilt mening burgers (PZC)