Boer Bastiaan: lokaal ondernemen, maar niet met respect voor de natuur.

Op het eerste gezicht lijken de plannen die Boer Bastiaan heeft met zijn Zuidvlietpolder heel mooi: ecolodges die verborgen in de dijk bijna onzichtbaar voor het oog kleinschalige recreatie aan het Veerse Meer beloven. Wij zijn zeker voor lokale ondernemers die kleinschalige ecologische projecten willen realiseren, maar helaas valt dit plan hier niet onder.

Om te beginnen zijn wij tegen buitendijks bouwen aan de oevers van het Veerse Meer: dit verstoort de rust de rust van broedende vogels op deze plaatsen. Het gaat hier om soorten die het al zeer moeilijk hebben.

“Eco” lodges op het water

Op bovenstaande tekening, overgenomen uit het plan van Boer Bastiaan, zijn de “waterlodges” te zien die Boer Bastiaan graag verzwijgt als hij het over zijn plannen heeft: 12 lodges die aan en op het water, aan steigers moeten worden gebouwd.

Het zal een ieder die oog heeft voor de natuur, duidelijk zijn dat wij hier mordicus tegen zijn. Bouwen op het water van het Veerse Meer is absoluut onaanvaardbaar en een te grote aantasting van het ecosysteem.

uit het plan: 16 dijklodges en 12 waterlodges

Indien deze lodges, zoals Boer Bastiaan beweert, vanaf het meer “niet of nauwelijks te zien zijn”, dan zijn ze levensgevaarlijk, want dan zullen de plezierbootjes er zeker tegenaan varen. Maar nee, Boer Bastiaan heeft het natuurlijk over de dijklodges, en zwijgt liever over de waterlodges.

meer info: https://www.pzc.nl/bevelanden/boer-bastiaan-is-het-wachten-beu-juist-mijn-plan-past-goed-bij-het-veerse-meer~a1b9ef34/

Waterpark Veerse Meer strijdig met Veerse meer Visie

Wij zeggen dit natuurlijk al lang, maar nu krijgen we gezelschap van een gezaghebbend orgaan: de gemeente Goes.

Onder andere zegt de gemeente Goes dat het park veel te groot wordt, er onvoldoende respect voor de natuur is, en de gebouwen te hoog worden.

Daarin hebben ze gelijk. Dit past absoluut niet in Zeeland. Zo willen ze op het Waterpark een zwembad maken met een glijbaan die de hoogste van Nederland moet worden, en waarvoor een rechthoekig blok van 35 meter moet worden opgetrokken. Dit blok zal door heel Walcheren als een etterende puist te zien zijn.

meer info: https://www.pzc.nl/bevelanden/goes-laat-middelburg-de-tanden-zien-recreatieplannen-bij-arnemuiden-gaan-te-ver~aca84ce8/

Waterpark begint te zinken

Vanaf 25 juni, toen we met de vereniging Bescherm de Delta een kleine demonstratie organiseerden op Oranjeplaat, hebben zich de volgende ontwikkelingen afgespeeld.

Vliegveld Zeeland dreigt steun in te trekken

Vliegvelddirecteur Belderok: ,,Onze medewerking van het verdraaien van de baan zal heroverwogen worden indien de uitbreiding van De Kruitmolen de operatie van en op het vliegveld in gevaar brengt.”

Verlegging van de baan van het vliegveld is noodzakelijk voor realisering van Waterpark Veerse Meer, maar het vliegveld vreest klachten vanuit camping de Kruitmolen. Daar gaan de vliegtuigen overvliegen als de baan verlegt wordt, en die camping wordt tien keer zo groot omdat de campinggasten weggejaagd worden van het park ten behoeve van het nieuwe plan.

Meer info: https://www.pzc.nl/walcheren/vliegveld-midden-zeeland-uitbreiding-camping-is-vragen-om-moeilijkheden~aceec826/

Wethouder Simonse, de zetbaas van de gemeente Middelburg, denkt het wel op te lossen “met een goed gesprek”.

Goes maakt bezwaar tegen WVM

De gemeente Goes dient een bezwaar in tegen uitbreiding van camping de Kruitmolen. Goes vindt dit plan, en ook de plannen voor het Waterpark zelf, “te grootschalig voor Zeeland”. Exact wat wij ook de hele tijd al zeggen.

Te verwachten is, dat Goes ook bezwaar zal maken tegen het bestemminmgsplan voor het Waterpark. Goes vreest terecht dat de leefbaarheid in de gemeente zal worden aangetast door te grote drukte en verkeersoverlast.

Wethouder Simonse, de zetbaas van de gemeente Middelburg, denkt het wel op te lossen “met een goed gesprek”.

Meer info: https://www.pzc.nl/bevelanden/goes-bezwaarschrift-naar-middelburg-is-verstuurd-maar-we-willen-geen-juridisch-conflict~a4780ab3/