Persbericht ivm Waterpark Veerse Meer

Vereniging Bescherm de Delta blijft tegen Waterpark Veerse Meer

De Vereniging Bescherm de Delta blijft tegen het Waterpark Veerse Meer bij Arnemuiden en uitbreiding Camping De Kruitmolen. Zij is van mening dat realisatie van het park grote gevolgen heeft voor het gebied en de aanliggende dorpen en het open wijdse landschap.

De vereniging heeft hiervoor de volgende argumenten:

  • Veel te grootschalig plan voor de omgeving van Veerse Meer, het gaat om ongeveer 950 nieuwe recreatiewoningen en 67 bestaande recreatiewoningen, in de vorm van appartementen en recreatiewoningen voor 4 tot 24 personen.
  • aantasting van het agrarische landschap
  • gevolg van aanleg Waterpark Veerse Meer is dat Camping ‘Kruitmolen’ gaat uitbreiden naar ongeveer 150 staanplaatsen voor stacaravans wat alle negatieve gevolgen van Waterpark Veerse Meer nog zal versterken. Daar zijn wij op tegen.
  • een toename van geluid- horizon- en lichtvervuiling vooral in het nabije Natura 2000 gebied
  • vermindering van publieke toegankelijkheid van de oevers van het Veerse Meer
  • verhoging van de totale verkeersdruk
  • vermindering van leefbaarheid in de omliggende dorpskernen Arnemuiden, Wolphaartsdijk en Lewedorp
  • Onduidelijk wat de consequenties zullen zijn van het verleggen van de start- en landingsbaan van Vliegveld Midden-Zeeland
  • Past niet in een visie van begrenzing van toerisme in Zeeland

Een dergelijk plan is te groot voor dit gebied, de gevolgen daarvan kunnen niet opgelost worden met een verkeersplan of wat aanpassen van wat randvoorwaarden in een burgerparticipatietraject. Bij volle bezetting van het park verblijven er net zo veel mensen in het park als in het dorp Arnemuiden. Kan de huisartsenpraktijk dat aan?

Het is tijd voor een pas op de plaats, te stoppen met (uitbreiding van) toeristische ontwikkeling op de huidige manier en te beginnen aan een weldoordacht plan voor de toekomst van het toerisme in Zeeland, waarbij bewoners, leefbaarheid en kwaliteit van de omgeving voorop staan.
Het ontwikkelen van een Veerse Meer Visie is hierin een goede eerste stap. Herontwikkeling van Waterpark Veerse Meer zou hieraan getoetst moeten worden en dus moeten wachten op deze visie.

De eerder aangeboden petitie was ondertekend door mensen die tegen de uitbreiding van het Waterpark Veerse Meer zijn en niet alleen tegen toename verkeersdrukte in Arnemuiden. Vereniging bescherm de Delta nodigt al deze ondertekenaars uit om de petitie van Bescherm de Delta te ondertekenen en met ons te strijden tegen de vestiging van het park en uitbreiding van Camping De Kruitmolen en alle daaruit voortvloeiende consequenties.

Teken de petitie:

https://petities.nl/petitions/bescherm-de-zeeuwse-delta-en-goeree-overflakkee?locale=nl

Roompot zwaar in de fout

Volgens ons was Roompot sowieso al de fout ingegaan door plotseling het contract op te zeggen cq niet te verlengen voor staanplaatshouders op twee Zeeuws-Vlaamse campings, maar het lijkt nog erger te zijn.

Volgens Omroep Zeeland heeft Roompot in 2016 de staanplaatshouders beloofd dat er de komende 15 jaar niets zou veranderen. Dit gebeude op een bijeenkomst met huurders, waar ook notulen van zijn.

Roompot verdedigt zich door de stellen dat zij hebben verklaard dat er niets aan de bestemming zou veranderen, en dat het bestemmingsplan niet hoeft te worden gewijzigd voor de voorgenomen veranderingen. Zo kennen we er nog wel één!

Eerder verdedigde de Roompot zich al door te zeggen dat ze “vanwege de stikstof crisis” niets konden zeggen over voorgenomen plannen.

Hoe geloofwaardig is dat nu? U mag het zeggen. Volgens de advocaat die de staanplaatshouders in de arm hebben genomen, hebben ze een goede kans bij de bezwarencommissie.

Weer staanplaatshouders verjaagd

Na de Veerhoeve in Wolphaartsdijk en Duinrand in Burgh-Haamstede, de Groeneweide, de Ridderstee en de Klepperstee op Goeree, is het nu de beurt aan Zeebad en Beach-Resort bij Breskens en Nieuwvliet-Bad in Zeeuws-Vlaanderen.

Staanplaatshouders is de huur opgezegd per einde 2020 omdat er dure bungalows worden gebouwd. En weer zonder waarschuwing: mensen die eind vorig jaar nog grote investeringen hebben gedaan komen nu voor een verassing te staan en kunnen fluiten naar hun geld.

Weer wordt de toegang aan de kust voor mensen met een kleinere beurs verder beperkt!
Weer wordt er schaamteloos over mensen heengelopen!

Het zal best dat dit volgens de wet allemaal mag, de vraag is of gemeentes of provincie eindelijk eens gaan kijken of er geen mogelijkheid is om eigenaren te verplichten om met iets meer respect om te gaan met hun huurders.

Er is ook nog zoiets als een “redelijk te verwachten gedrag” in de relatie tussen eigenaar en huurder, waar men zich aan te houden heeft.
Indien men al jaren van een dienst gebruik maakt (en sommigen staan al meer dan tien jaar op dergelijke campings) mag men verwachten dat er op zeer redelijke termijn aangegeven wordt dat er veranderingen aanstaande zijn.